แบบฟอร์มสั่งซื้อ

ขอใบเสนอราคา จำหน่ายแป้นบาสเกตบอล NBA
                           

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
www.sportshop.in.th
Email : thailandnba@gmail.com    thaic7@gmail.com 

ฝ่ายขาย  087-5068008     FAX 02-5480006-025480056

 

กรุณากรอกให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน 

  ชื่อหน่วยงานของท่าน * เพื่อออกใบกำกับภาษีให้
ชื่อผู้สั่งซื้อ * ต้องกรอก         โทร   
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ * ต้องกรอก หมู่ที่
  ซอย
  ถนน
  ตำบล * ต้องกรอก
  อำเภอ * ต้องกรอก
  จังหวัด * ต้องกรอก
  รหัสไปรษณีย์ * ต้องกรอก
  โทรศัพท์สำนักงาน แฟ็กซ์
  โทรศัพท์มือถือ * ต้องกรอก
  ชื่อสินค้าที่ต้องการซื้อ * โปรดระบุชื่อสินค้า   หรือรหัสสินค้าที่ต้องการซื้อ  
  จำนวนรายการที่สั่งซื้อ โปรดระบุ
  อีเมล์ ที่ติดต่อกลับได้   * ต้องกรอก  สำคัญมาก 
  - คำถามอื่นๆ
-บันทึกถึงบริษัท
- หรือวันเวลาที่ท่านต้องการสินค้า
  
 
  ผู้แนะนำท่าน รู้จักผ่านสื่อใด เว็บไซต์ / หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/อีเมล์/เพื่อน /โฆษณาทีวี
    หากต้องการให้เราจัดทำใบเสนอราคา  โปรดระบุด้วย    "ขอบคุณที่ท่านไว้วางใจ เลือกใช้บริการสินค้าของ NBA  "